22. jun 2022

Hvor kommer Excluder fra?

Idéen til Excluder ble til i 2012, da det var store utfordringer med innblanding av kveite i fiske etter rødspette i Alaska.
Innvendig%20Excluder
Karsten Hjelm, ved Greenline Fishing Gear, tok kontakt med Jesper Hjermitslev, som akkurat hadde overtatt Tor-Mo Trawl (nå Egersund Trawl DK). Sammen utviklet de et seleksjonspanel hvor det var mulig for stor kveite å bli sortert ut, istedenfor å havne i posen sammen med rødspette. Det var viktig at selektering ble gjort mens trålen var på bunnen for ikke å få økt dødelighet. Første tegning av Excluder ble tegnet opp på en serviett, og idéen var klar.

Karsten og Jesper inviterte tre rederier, med 22 mann og 9 skip fra Alaska, til et seminar i Sintef sine fasiliteter i Hirtshals, Danmark. Fokuset var på selektivitet og reduksjon av uønskede arter. Modell av Excluder ble for første gang vist i prøvetanken, og før seminaret var over, hadde 3 skip allerede bestilt de første seleksjonspanelene. Greenline Excluder var herved født.

Greenline Excluder ble for første gang tatt i bruk i mai 2013. Det var, ikke uventet, både utfordringer og forbedringer på veien. Likevel var det en markant og dokumentert forskjell på fiske med og uten Excluder. Året etter kom det bestillinger fra en hel del andre skip, og Excluder var gått fra å være en idé til et salgbart produkt.

 

Markant reduksjon av bifangst


Fra skipenes fiskerikontroll, som tar ut 3-400 kg fra hvert hal, ble reduksjonsverdien på de enkelte artene systematisk dokumentert. Etter innsamling og sammenligning av enorme mengder data, kunne man fastslå at det var 50 % reduksjon av kveite, og som en ekstragevinst, også reduksjon av torsk, krabber og skater.

Produktutvikling av Excluder har alltid vært basert på dokumenterbar data. Data fra fiskerikontroller har blitt brukt som grunnlag for å avgjøre om modifiseringer har oppnådd ønskede resultater. Dersom fiskerikontroller ikke har vært mulig å benytte, har man samlet inn data ved bruk av en uavhengig tredjepart. Årene som har fulgt, har gitt oss mye kunnskap om styrker og svakheter om Excluder sin konstruksjon. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre Excluder sterk og stabil nok til å bli brukt jevnlig i fiskeri, hvor bifangst er et problem.
 

Godkjent av EU


Mange timer med undervannsvideo, fra spesielt én enkelt båt, har vært til enorm hjelp for å kunne studere fiskearters adferd. Bedre kunnskap om hva som skjer under fiske har blitt brukt til videreutvikling av Excluder i ulike fiskeri.

I 2018 hadde Danmarks Tekniske Universitet (DTU) et vellykket tokt om bord på Rockall, hvor data, som ble samlet inn fra dobbelttråling, igjen beviste hvor stor verdi Greenline Excluder har for å redusere uønsket bifangst. Dette har i senere tid påvirket EU til å godkjenne konseptet, og gitt tillatelse til at man nå kan velge om man ønsker å benytte seg av rist eller Excluder-konseptet.

Greenline Fishing Gear ble i 2019 en del av Egersund Group-konsernet, noe som satte fart på den videre utviklingen av selektivt fiske. Det er i dag Excludere på syv helt forskjellige fiskeri, i fem land med forskjellige utfordringer. Selv om Excluder ikke er svar på alle utfordringer i fiske, har Excluder vært til stor hjelp på flere betydelige fiskerier med å redusere uønsket bifangst, og i flere tilfeller, også forbedret kvaliteten på målrettet arter som ble fanget.

Etter 10 år med erfaringer med Excluder i ulike fiskeri har vi stadig stort fokus på videreutvikling av Excluder for optimalisering ved ulike fiskeri. Vi har stor tro på at Excluder vil bli aktuell flere steder i forskjellige fiskeri, og andre steder i verden i nær fremtid.