Om oss

Egersund Trål har utviklet og produsert fiskeredskaper siden 1952. Vi har bygget vår fremgang på solide håndverkstradisjoner, en helhjertet satsing på kvalitet i alle ledd og nærhet til kundene.

Vår daglige kontakt med fiskere gir oss et solid grunnlag for produktutvikling, og nye produktmodeller blir testet i prøvetank før endelig produksjon. Vi er i dag et ledende firma på verdensbasis innenfor trålredskaper til fiskeflåten. Egersund Trål har egen dypvannskai ved sitt produksjonsanlegg i Egersund, en av de mest sentrale havnene på den norske kysten.

En del av Egersund Group

Egersund Trål ble grunnlagt i 1952, først under navnet Egersund Barkeri. Virksomheten ble ledet av Kåre Mong og ble drevet i gammel saltbod i Svanavågen. Produksjonen de første årene bestod i barking og impregnering av sildegarn. Virksomheten skiftet navn til Egersund Trawlverksted utover 50-tallet, og gikk gradvis over til produksjon av trål etter hvert som fiskeflåten begynte å bruke dette verktøyet. På 70-tallet startet produksjonen av kolmuletråler for store kombinerte snurper/pelagiske trålere. Etter hvert som kolmulefisket vokste utover 80-tallet utvidet Egersund Trål med store haller for montering av pelagiske tråler for å imøtekomme etterspørselen. På 90-tallet startet bedriften å produsere store pollacktråler for båter som fisker i Alaska, og i 2011 utvidet Egersund Trål produktområdet med isfjellnett og oljevernredskaper i tillegg til utstyr til fiskeribransjen.

Egersund Trål holder til i Egersund som en del av Egersund Group. Selskapet har en avdeling i Hvaler, Østfold. 
 
traalkaareinspeksjon

Våre visjoner

TILLIT - KOMPETANSE - TRIVSEL - HØFLIGHET OG RESPEKT

Egersund Trål skal være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, og dette skal være gjennomgående i alle våre produkter og tjenester. Vi skal være en langsiktig aktør som ved hjelp av lønnsom drift skaper verdier og trygghet for våre kunder, eiere, medarbeidere, og leverandører.